Polityka prywatności

 1. Kim jesteśmy?

  Administratorem danych osobowych jest Discipline. z siedzibą w Warszawie, ul. Macedońska 74, 02-761 Warszawa, o numerze NIP: 821-20-31-989, o numerze REGON: 015174599; adres e-mail: biuro@discipline.pl

  Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Discipline. osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z oferowanych na niej usług („Użytkownicy”), dostępnej pod adresem www.discipline.pl („strona”).

  Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w sposób rzetelny, przystępny i jak najbardziej czytelnie.

 2. Dane osobowe

  Dane osobowe to wszystkie informacje, które gromadzimy o Użytkownikach, a które można wykorzystać do identyfikacji i które są przechowywane w sposób elektroniczny lub w odpowiednich zbiorach danych.

  Dane osobowe obejmują informacje, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres IP, gromadzone przez nas na temat Użytkownika niezależnie od przyczyny, w związku z zakupem, wejściem na naszą Platformę lub kontaktem z nami. Obejmują one również informacje, które możemy gromadzić na temat Użytkowników, które stanowią część domeny publicznej, takie jak informacje publikowane w mediach społecznościowych, do których mamy dostęp w trakcie łączenia się z nami za pomocą takich środków.

 3. Cele, zakres oraz podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników

  Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w różny sposób, w szczególności w przypadku:

  • komunikacji - udzielania odpowiedzi na pisma, zapytania, żądania, obsługi wniosków,
  • realizacji sprzedaży usług i rozliczeń,

  Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych usług. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

  Komunikacja

  • Zbierane są dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pisma, obsługi wniosków i żądań składanych za pośrednictwem strony.
  • Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do zarządzania lub rozwiązywania wniosków i żądań, czy udzielenia odpowiedzi na pytania.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   • nasz prawnie uzasadniony interes - do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez Użytkowników za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu;
   • realizacja umowy sprzedaży – w sytuacji gdy Użytkownik kontaktuje się z nami w celu zarządzania zakupioną lub zamówioną za pośrednictwem strony usługą;
   • realizacja spoczywających na nas wymogów prawnych - jeżeli zapytanie Użytkownika dotyczy skorzystania z praw, o których mowa poniżej;
  • Będziemy przetwarzać dane Użytkownika przez czas potrzebny do obsługi jego wniosku lub żądania.

  Realizacja sprzedaży usług – wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenie usług lub realizacja zamówienia, zawartej lub zamówionej za pośrednictwem strony

  • W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby zrealizować zamówioną usługę, skontaktować się z Użytkownikiem w celu poinformowania go o szczegółach dotyczących zamówionej usługi. Dane są również przetwarzane w celu zarządzania ewentualnymi reklamacjami.
  • Przetwarzanie danych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług.
  • Będziemy przetwarzać dane Użytkownika przez czas potrzebny do realizacji i zarządzania zamówionymi usługami, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami, czy reklamacjami związanymi z określoną usługą.

  Administrowanie stroną internetową, badania i analizy aktywności na stronie internetowej

  • W tym celu dane przetwarzane są w celu prawidłowego zarządzania stroną, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa strony (w szczególności bezpieczeństwa IT, w tym przeciwdziałania atakom hackerskim i działaniom mającym na celu naruszanie prawa lub praw innych Użytkowników), a także badania i analizy aktywności na stronie internetowej.
  • Dane jakie są zbierane i przetwarzane w ramach administrowania stroną to: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, data i godzina odwiedzin strony internetowej strony, przybliżona lokalizacja, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony strony.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes. Kwestie dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce cookies.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas lub przez stronę trzecią

  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Nas tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Nasz uzasadniony interes jako administratora, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Nas do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 5. Przekazywanie, udostępnianie danych osom trzecim

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych usług m.in.: dostawcom usług technologicznych, dostawcom i partnerom w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

  Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane Użytkowników instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

  Nasi partnerzy i usługodawcy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) - EOG lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

 6. Profilowanie

  Informujemy, że wykorzystujemy dane Użytkownika do profilowania w sposób zautomatyzowany. Robimy to w celu analizy aktywności oraz poznania zachowania Użytkownika na stronie internetowej.

 7. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

  Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uprzednio taką zgodę wyraziła; jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
   Osoba, której dane dotyczą może realizować swoje uprawnienia kontaktując się pod adresem: ul. Macedońska 74, 02-761 Warszawa, pod numerem telefonu 22 742 17 80 bądź pod adresem e-mail: biuro@discipline.pl

  Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by np. skontaktować się z Nami. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Nas może skutkować brakiem możliwości realizacji usług.

  W określonych przypadkach jesteśmy uprawnieni odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej, np. w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Nas danych.

  Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przez Nas gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 8. Polityka cookies

  Informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkownika są zbierane przez Nas w sposób automatyczny. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.

 9. Postanowienia końcowe

  Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

  Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
  ul. Macedońska 74, 02-761 Warszawa, pod numerem telefonu 22 742 17 80 bądź pod adresem e-mail: biuro@discipline.pl

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2021 roku.

Strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności
Polityce cookies