Zapraszamy na obiektywnie
pyszną kawę.

discipline.
ul. Macedońska 74
02-761 Warszawa

tel. +48 502 350 620
biuro@discipline.pl

NIP: 8212031989
REGON: 015174599

Napisz w czym możemy
Ci pomóc.
Wskaż swój budżet Podaj wysokość Twojego budetu
  1. Administratorem danych osobowych jest Discipline. z siedzibą w Warszawie, ul. Macedońska 74, 02-761 Warszawa, o numerze NIP: 821-20-32-989, o numerze REGON: 015174599; adres e-mail: biuro@discipline.pl
  2. Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony).
  3. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie.
  5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego.
  6. W sprawach związanych z danymi osobowymi, należy kontaktować się na adres email biuro@discipline.pl
Nowa wiadomość